dinsdag 28 juli 2009

Eindverklaring EPB

Juist één jaar nadat we zijn verhuisd is eindelijk de EPB aangifte ingediend. Doordat onze bouwaanvraag nog was aangevraagd in 2006 hadden wij gelukkig ook 1 jaar de tijd om deze in te dienen. Vanaf 2007 is dat slechts 6 maanden. Echter omdat we reeds waren verhuisd voordat alles was afgewerkt (zijn eigenlijk nog steeds bezig) zou het voor ons onmogelijk geweest zijn om de aangifte in te dienen 6 maand na ingebruikname. Ook hebben we van die extra 6 maanden gebruik gemaakt om onze PV-zonnepanelen te plaatsen waardoor we een heel lage E waarde konden bekomen.

Onze definitieve K en E waarden zijn:
K : 33
E : 38

Deze waarden zijn toch goed voor een Laag energie woning zonder dat dit bij de start van ons bouwverhaal het doel was.
Doordat we de E waarde onder de 40 zijn kunnen gaan, genieten we vanaf nu ook nog eens 10 jaar van 40% korting op onze onroerend voorheffing.

Labels: ,

dinsdag 6 januari 2009

EPB

Sinds we in juli verhuisd zijn, zijn we nog steeds druk bezig geweest aan de afwerking van ons huisje. Tijd gaat snel als je denkt dat dit nu al 5 maand geleden is. Dit wetende begon de schrik er bij ons in te zitten. Normaal moet je namelijk binnen de 6 maanden na ingebruikname een EPB verslag indienen. Dit zou midden januari zijn. Echter er moet nog heel veel gebeuren en onze EPB verslaggever wil geen verslag opmaken zonder dat de belangrijke zaken zijn afgewerkt. Over het belang van sommige zaken (zoals vloertegels in de garage) ben ik het niet eens met de EPB verslaggever voor andere kan ik dan wel weer inkomen (deuren). Na enige tijd zoeken blijkt echter dat we onze bouwvergunning hebben ingediend eind 2006, waardoor we eigenlijk nog in de overgangsperiode van de EPB zouden vallen. Ik dacht altijd dat het jaar van goedkeuren telde om uit te maken als je in de overgangs periode zat of niet, maar blijkbaar is het de datum van indienen van het dossier dat van belang is. Hierdoor hebben we nu 1 jaar (ipv 6 maand) tijd hebben om een EPB verslag aan te maken. Dit geeft ons dus toch enige ademruimte.

Onze EPB verslaggever heeft verschillende malen gemaild naar de EPB administratie om te vragen hoe ze moeten omgaan met de 6 maand limiet rekening houdende dat veel mensen zelf de afwerking doen en in deze tijd van crisis dit soms langer duurt dan gepland. Hij heeft hierover echter nog geen antwoord gekregen, waardoor hij blijft volhouden dat ingebruikname betekend dat alles afgewerkt is. Op de site van Energiesparen staat echter ook dat de EPB administratie eerst een aanmaning stuurt indien het EPB verslag te laat wordt ingedient, dus voor de mensen wiens bouwaanvraag in 2007 is aangevraagd, moeten nog niet direct wanhopen.

Labels:

maandag 13 augustus 2007

EPB Berekening

Met enige vertraging hebben we gisteren de laatste EPB berekening gekregen van onze EPB-coordinator. Uiteindelijk is onze E waarde 65 en onze K waarde 38. Het is ietsjes meer dan de waarden die we hadden gehoopt, maar dit komt omdat we enkele punten hebben verloren door het plaatsen van de veranda in de keuken. In elk geval zijn we totaal niet ontevreden met het resultaat. De waarden komen toch al in de buurt van een LEW (laag energie woning - E 60 - K 30).

In een laag energiewoning is het verbruik 50 a 60 % minder dan dat van een klassieke woning. Voor een laag energiewoning rekent men voor verwarming een verbruik van 50 kWh/m² vloeroppervlakte/jaar.

Als we zo rond kijken, moeten we toch zeggen dat wij beter isoleren dan de gemiddelde nieuwbouwwoning. We zijn echt heel benieuwd hoeveel we later zullen moeten betalen om ons huisje lekker warm te krijgen in de winter.

Hier kunnen jullie de resultaten zien van de berekening EPB resultaten 012.08.2007.pdf

Labels: