dinsdag 28 juli 2009

Eindverklaring EPB

Juist één jaar nadat we zijn verhuisd is eindelijk de EPB aangifte ingediend. Doordat onze bouwaanvraag nog was aangevraagd in 2006 hadden wij gelukkig ook 1 jaar de tijd om deze in te dienen. Vanaf 2007 is dat slechts 6 maanden. Echter omdat we reeds waren verhuisd voordat alles was afgewerkt (zijn eigenlijk nog steeds bezig) zou het voor ons onmogelijk geweest zijn om de aangifte in te dienen 6 maand na ingebruikname. Ook hebben we van die extra 6 maanden gebruik gemaakt om onze PV-zonnepanelen te plaatsen waardoor we een heel lage E waarde konden bekomen.

Onze definitieve K en E waarden zijn:
K : 33
E : 38

Deze waarden zijn toch goed voor een Laag energie woning zonder dat dit bij de start van ons bouwverhaal het doel was.
Doordat we de E waarde onder de 40 zijn kunnen gaan, genieten we vanaf nu ook nog eens 10 jaar van 40% korting op onze onroerend voorheffing.

Labels: ,