dinsdag 6 januari 2009

EPB

Sinds we in juli verhuisd zijn, zijn we nog steeds druk bezig geweest aan de afwerking van ons huisje. Tijd gaat snel als je denkt dat dit nu al 5 maand geleden is. Dit wetende begon de schrik er bij ons in te zitten. Normaal moet je namelijk binnen de 6 maanden na ingebruikname een EPB verslag indienen. Dit zou midden januari zijn. Echter er moet nog heel veel gebeuren en onze EPB verslaggever wil geen verslag opmaken zonder dat de belangrijke zaken zijn afgewerkt. Over het belang van sommige zaken (zoals vloertegels in de garage) ben ik het niet eens met de EPB verslaggever voor andere kan ik dan wel weer inkomen (deuren). Na enige tijd zoeken blijkt echter dat we onze bouwvergunning hebben ingediend eind 2006, waardoor we eigenlijk nog in de overgangsperiode van de EPB zouden vallen. Ik dacht altijd dat het jaar van goedkeuren telde om uit te maken als je in de overgangs periode zat of niet, maar blijkbaar is het de datum van indienen van het dossier dat van belang is. Hierdoor hebben we nu 1 jaar (ipv 6 maand) tijd hebben om een EPB verslag aan te maken. Dit geeft ons dus toch enige ademruimte.

Onze EPB verslaggever heeft verschillende malen gemaild naar de EPB administratie om te vragen hoe ze moeten omgaan met de 6 maand limiet rekening houdende dat veel mensen zelf de afwerking doen en in deze tijd van crisis dit soms langer duurt dan gepland. Hij heeft hierover echter nog geen antwoord gekregen, waardoor hij blijft volhouden dat ingebruikname betekend dat alles afgewerkt is. Op de site van Energiesparen staat echter ook dat de EPB administratie eerst een aanmaning stuurt indien het EPB verslag te laat wordt ingedient, dus voor de mensen wiens bouwaanvraag in 2007 is aangevraagd, moeten nog niet direct wanhopen.

Labels: